Jawatankuasa Syariah kami

Berikut adalah Ahli-ahli Jawatankuasa Syariah yang bertanggungjawab menasihati Etiqa Family Takaful Berhad dan Etiqa General Takaful Berhad dalam memastikan perniagaan, urusan dan aktivitinya mematuhi Syariah.

Associate Professor Dr Aznan Hasan
Associate Professor Dr Aznan Hasan
Dr. Aznan kini merupakan Profesor Madya di Institut Perbankan dan Kewangan Islam di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM).
 
Beliau ialah Presiden Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam (ASAS). Beliau juga merupakan Timbalan Pengerusi Majlis Penasihat Syariah (MPS) Suruhanjaya Sekuriti (SC) dan bekas ahli MPS Bank Negara Malaysia. Dr. Aznan berkhidmat sebagai Pengerusi Lembaga Penasihat Syariah, Barclays Capital (DIFC, Dubai), ahli Lembaga Penasihat Syariah, ABSA Islamic Bank (Afrika Selatan), FNB Bank, Yasaar Limited, Khalij Islami, Bank Islam Antarabangsa Eropah (EIIB), Amanahraya Berhad, Amanah Raya Investment Bank Labuan, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dan beberapa institusi kewangan dan badan korporat yang lain di peringkat nasional dan antarabangsa. Beliau juga berkhidmat sebagai Perunding Syariah kepada Maybank Investment Bank. Beliau merupakan Penasihat Syariah berdaftar bagi Skim Unit Amanah Islam dan Sekuriti Islam (Sukuk), SC. Beliau juga ialah Pengerusi Jawatankuasa Syariah Amanah Hartanah Bumiputra.
 
Dalam kumpulan Maybank, Dr. Aznan ialah Pengerusi Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic Berhad sejak 1 Mei 2014 dan Pengarah Bukan Eksekutif Bukan Bebas Maybank Islamic Berhad sejak 25 April 2019.
 
Dr. Aznan juga merupakan pengarang terkemuka dalam kewangan Islam dan sehingga kini, telah menghasilkan sejumlah buku dan penerbitan dalam jurnal dan telah menyampaikan pelbagai kertas persidangan/ prosiding di pelbagai acara / persidangan antarabangsa.
 
Dr. Aznan menerima Ijazah pertama dalam Syariah dari Universiti al-Azhar dan Ijazah Sarjana dalam Syariah dari Universiti Kaherah dengan keputusan cemerlang (mumtaz). Beliau kemudian memperolehi PhD dari University of Wales, Lampeter, United Kingdom.
Dr. Sarip Adul
Dr. Sarip Adul
Pensyarah kanan di Universiti Malaysia Sabah. Beliau memperoleh ijazah pertama dalam Syariah dari Universiti Al-Azhar, Mesir dan Sarjana Fiqh dan Usul Al-Fiqh dari Universiti Jordan. Beliau kemudian mengejar PhD dalam Syariah di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) dan memperoleh ijazah kedoktoran pada 2015. Beliau adalah bekas ahli Majlis Fatwa untuk Sabah dan kini merupakan ahli Jawatankuasa Shariah Baitulmal Sabah. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah Maybank Islamic dari 2011 hingga 2015. Beliau juga merupakan Penasihat Syariah yang berdaftar bagi Skim Unit Amanah Islam dan Sekuriti Islam (Sukuk), Suruhanjaya Sekuriti Malaysia. Berhubung dengan industri takaful, beliau menjabat sebagai ahli Jawatankuasa Syariah Etiqa Takaful Berhad sejak tahun 2011. Beliau secara aktif menyertai sebagai penceramah dalam pelbagai seminar, acara dan program televisyen yang berkaitan dengan Syariah, undang-undang Islam dan da'wah.
Professor Dr. Rusni Hassan
Professor Dr. Rusni Hassan
Dr. Rusni Hassan adalah Profesor dan Timbalan Dekan di Institut Perbankan dan Kewangan Islam IIUM, IIUM. Beliau lulus dengan LLB (Kepujian), LLB (Syariah) (Kelas Pertama), Sarjana Hukum Perbandingan (MCL) dan Ph.D dalam Undang-undang. Beliau adalah ahli Majlis Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia, badan hukum tertinggi yang menentukan undang-undang Islam bagi tujuan perniagaan kewangan Islam di negara ini dari 2010 hingga 2016. Beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah bagi beberapa institusi di Malaysia termasuk Persatuan Institusi Perbankan Islam Malaysia (AIBIM). Di peringkat antarabangsa, beliau adalah ahli Jawatankuasa Syariah bagi Perbadanan Pembangunan Perumahan Perbadanan dan Perbadanan Pembangunan Perumahan, Maldives. Beliau adalah Penasihat Shariah berdaftar dengan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.

Beliau juga aktif dalam Persatuan Penasihat Syariah dalam Kewangan Islam Malaysia (ASAS) dan Penasihat Kewangan Islam Antarabangsa (ICIFE) di mana beliau adalah Setiausaha dan Penolong Setiausaha bagi kedua-dua persatuan itu. Beliau telah banyak bercakap dalam seminar, bengkel, persidangan dan latihan mengenai pelbagai isu Kewangan Islam. Penerbitannya termasuk buku-buku Perbankan Islam dan Takaful, Perbankan Islam di bawah Undang-undang Malaysia, Tadbir Urus Korporat Institusi Kewangan Islam dan banyak artikel dalam jurnal tempatan dan antarabangsa. Beliau telah menerima anugerah sebagai Penyelidik yang Megah di UIAM pada tahun 2012.

Kerja-kerja dan sumbangannya kepada Kewangan Islam juga telah diiktiraf di peringkat antarabangsa apabila dia disenaraikan di antara 10 Wanita Terbaik dalam Kewangan Islam oleh CPI Financial pada tahun 2013 dan dianugerahkan sebagai Wanita Wanita Paling Berbakat dalam Perbankan Islam, Anugerah Kecemerlangan Perbankan Asia Asia, CMO Asia, 2014; dan Wanita Cemerlang dalam sumbangan beliau dalam bidang Kewangan dan Undang-undang Islam oleh Anugerah Wanita Venus Antarabangsa (VIWA 2016).
Professor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Professor Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Dr. Abdul Rahim is currently the Deputy Vice-Chancellor (Academic & International) and Professor at the Faculty of Economics and Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). He is also the Independent Director of Dr Abdul Rahim kini merupakan Timbalan Naib Canselor (Akademik & Antarabangsa) dan Profesor di Fakulti Ekonomi dan Muamalat, Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Beliau juga merupakan Pengarah Bebas Etiqa General Takaful Berhad & Etiqa Family Takaful Berhad sejak Oktober 2017. Beliau memiliki ijazah Sarjana Muda dalam bidang Kewangan dan Perakaunan dari University of East London, dan ijazah Sarjana dalam Perakaunan dan Sains Pengurusan, dan PhD dalam Perakaunan Institusi Islam dari University of Southampton, United Kingdom.

Pada masa ini, Profesor Abdul Rahim adalah ahli Panel Pakar Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) Muamalat. Beliau juga adalah ahli Jawatankuasa Syariah Amanah Ikhtiar Malaysia, pembekal kewangan mikro Islam. Beliau terlibat secara aktif dalam pengajaran, penyelidikan dan perundingan Kewangan Islam, Perakaunan Islam, Etika dan Tadbir Urus, dan Audit Syariah. Beliau telah menerbitkan 3 buku, dan lebih daripada 40 kertas dalam jurnal akademik dan bab dalam buku.
Professor Dato Dr Mohd Azmi Omar
Professor Dato Dr Mohd Azmi Omar
Profesor Dato 'Dr. Mohd Azmi Omar adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif di Pusat Antarabangsa Pendidikan Islam Kewangan (INCEIF) sejak Oktober 2017. Sebelum jawatannya sekarang, beliau berkhidmat sebagai Ketua Pengarah di Institut Penyelidikan dan Latihan Islam, Kumpulan Bank Pembangunan Islam, Jeddah, Kerajaan Arab Saudi, menjadi rakyat Malaysia yang pertama dilantik ke jawatan itu. Beliau mengumpulkan pengalaman yang luas di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), berkhidmat dalam pelbagai kapasiti termasuk Timbalan Rektor (Akademik & Penyelidikan), Dekan Institut Perbankan dan Kewangan Islam (IIiBF) dan Dekan Kulliyyah Ekonomi dan Sains Pengurusan. Dato 'Dr Azmi memegang Ijazah Sarjana Muda dalam Sains (Kewangan) dan Sarjana Pentadbiran Perniagaan dari Northern Illinois University, Amerika Syarikat. Selepas itu, beliau menamatkan pengajian PhD dalam Kewangan dari Bangor University, Wales, United Kingdom. Beliau juga berkhidmat sebagai Pakar Kewangan Islam kepada Autoriti Monetari Negara Brunei Darussalam.